Izvēlies autorizācijas veidu

IR

QUO
Ir jautājumi, uz kuriem atbilde "jā" vai "nē" izmaina pasauli. Svarīgi, lai šādos
jautājumos gudrā strīdā uzvar spēcīgākie argumenti. Pievienojies diskusijai!
debašu arhīvs
66%
34%
Debates ir sākušās, dalībnieki izsaka savus argumentus!
|
Diskusiju otrais posms - dalībnieki atbild uz oponenta argumentiem
|
Diskusijas kopsavilkums
Aivars Ozoliņš
moderators
Vai čekas maisi ir jāatver?
Jūnijā beidzas termiņš, līdz kuram likums aizliedz publicēt Latvijā atstātās Valsts drošības komitejas aģentu kartotēkas daļu un paredz iespēju konstatēt kādas personas sadarbību ar VDK padomju laikā, kā arī noteikt tai ierobežojumus kandidēt vēlēšanās un ieņemt augstus valsts amatus.
 
30. janvārī Saeima konceptuāli atbalstīja šo aizliegumu pagarināšanu par vēl 30 gadiem. Pret balsoja Nacionālā apvienība, kas piedāvā publicēt kartotēku kopā ar VDK štata darbinieku un PSKP CK locekļu sarakstu un zinātniskiem komentāriem, un Saskaņas centrs, kas 30 gadu termiņu uzskata par ilgu.
 
Šajā diskusijā savus argumentus par labu VDK kartotēkas publicēšanai paudīs Latvijas Okupācijas muzeja direktores vietnieks Ritvars Jansons (VL-TB/LNNK), viņam oponēs Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Valdis Zatlers (Reformu partija).

Kā uzskatāt jūs? Varat savu viedokli paust, balsojot  "par" vai "pret" maisu atvēršanu.
lasīt vairāk

QUO tu domā pirms debates?

PAR
PRET
108 balsojumi

72%

28%

Ritvars Jansons
Latvijas Okupācijas muzeja direktores vietnieks, VL-TB/LNNK

Argumenti par

1
VDK dokumentus nepieciešams publicēt maksimāli iespējamā apjomā, lai Latvijas sabiedrība izgaismotu pārdzīvoto totalitārisma posmu, pārvarētu tā sekas, izprastu savu vēsturi, varētu pārliecināti un droši virzīties uz nākotni. VDK dokumenti jāpublicē kontekstā ar VDK pavēļdevēju – Latvijas Komunistiskās partijas un Latvijas PSR Ministru Padomes dokumentiem. Vairāk VDK dokumentus Latvija tuvākajā nākotnē neiegūs, tādēļ jāizmanto tas dokumentu kopums, kurš ir Latvijas rīcībā.
VDK dokumentus nepieciešams publicēt maksimāli iespējamā apjomā, lai Latvijas sabiedrība izgaismotu pārdzīvoto totalitārisma posmu, pārvarētu tā sekas, izprastu savu vēsturi, varētu pārliecināti un droši virzīties uz nākotni. VDK dokumenti jāpublicē kontekstā ar VDK pavēļdevēju – Latvijas Komunistiskās partijas un Latvijas PSR Ministru Padomes dokumentiem. Vairāk VDK dokumentus Latvija tuvākajā nākotnē neiegūs, tādēļ jāizmanto tas dokumentu kopums, kurš ir Latvijas rīcībā.
Pretarguments
Pirmajam Ritvara Jansona argumentam diemžēl nav seguma. TSDC rīcībā ir ļoti neliels skaits VDK dokumentu. Ar VDK iekšējo telefona numuru sarakstiem un slaveno maisu ziņotāju kartītēm ir ievērojami par maz, lai izprastu padomju okupācijas laika vēsturi un izvērtētu tās sekas. Protams, jaunus VDK dokumentus no Krievijas Latvija neiegūs. Bet Latvijas valsts arhīvā ir pietiekami liels PSKP un padomju komiteju dokumentu klāsts, lai pēc to izpētes gūtu priekšstatu par čekas darbību Latvijā. R.Jansonam būtu jāatgriežas TSDC un kopā ar citiem vēsturniekiem jāpabeidz šis darbs. Valdībai jau šobrīd būtu jāpiešķir šim mērķim finansējums, un dažu gadu laikā mēs nonāktu pie konkrēta rezultāta, kuru neesam sasnieguši 20 gados.
2
VDK dokumentu publicēšana jāveic, pirmkārt, domājot par represiju un totālās kontroles upuru tiesībām zināt to ļaunumu, kuru viņiem nodarīja VDK, tās darbinieki un informatori. Paildzinot dokumentu publicēšanas laiku, tajos minētās personas publicēšanu var arī nesagaidīt – līdz ar to nesniedzot savu viedokli par notikušo tiesā vai atmiņās.
VDK dokumentu publicēšana jāveic, pirmkārt, domājot par represiju un totālās kontroles upuru tiesībām zināt to ļaunumu, kuru viņiem nodarīja VDK, tās darbinieki un informatori. Paildzinot dokumentu publicēšanas laiku, tajos minētās personas publicēšanu var arī nesagaidīt – līdz ar to nesniedzot savu viedokli par notikušo tiesā vai atmiņās.
Pretarguments
Padomju reresijās cietušie ļoti labi zina to ļaunumu,kuru viņiem nodarīja čeka. Diemžēl čekas maisos nav datu, kas norādītu, kāds tiešs sakars šiem ziņotājiem bija ar konkrētiem nodarījumiem. Par aģentu darbību tur nav ne vārda. R.Jansonam ir taisnība - daudzi no ziņotājiem ir miruši un nevar pastāstīt ne par savu darbību, ne arī aizstāvēt tiesā savu nevainību. Līdz šim arī neviens nav liedzis rakstīt atmiņas, liecināt vēsturiskas liecības. Reālajā dzīvē tikai Georgs Andrejevs ir bijis goda vīrs. Viņa atzīšanās un atklāsme pirms 20 gadiem ir palikusi vienīgā publiski pieejamā.
3
Latvijas Republikai nav jāglabā svešas okupētājvalsts – Padomju Savienības – noslēpumi PSRS VDK struktūrvienības – Latvijas PSR VDK – dokumentos.
Latvijas Republikai nav jāglabā svešas okupētājvalsts – Padomju Savienības – noslēpumi PSRS VDK struktūrvienības – Latvijas PSR VDK – dokumentos.
Pretarguments
Kas tad tie par PSRS čekas noslēpumiem, ja tos atstāj mētajamies pamestās telpās suverēnā Latvijas valstī? Tā drīzāk ir ilgtermiņa provokācija. Savus īstos noslēpumus VDK rūpīgi glabā Maskavā aiz deviņām atslēgām. Šobrīd čekas maisi ir kļuvuši par Latvijas valsts noslēpumu, lai pasargātu mūs no čekas provokācijām.
Kopsavilkumā Diemžēl arī šī diskusija liecina, ka sarežģītās pagātnes izgaismošanas vietā, kā jau 20 gadus ierasts, tiek runāts vienīgi par LPSR VDK aģentūras kartotēkas publicēšanu. Līdz ar to atkal uzmanība tiek pievērsta vienīgi sīkajiem informatoriem, nevis represiju pavēļdevējiem un organizatoriem. Jautājums par Totalitārisma seku dokumentēšanas centra (TSDC) rīcībā esošo VDK informāciju tiek trivializēts līdz telefona grāmatas līmenim, apzināti vai aiz nezināšanas noklusējot, ka TSDC rīcībā ir datu bāze par LPSR VDK darbiniekiem, LPSR VDK elektroniskās datu bāzes aģentu ap 8000 ziņojumu atreferējumi, kuros ir informācija par 35 656 personām.
Kopsavilkumā Diemžēl arī šī diskusija liecina, ka sarežģītās pagātnes izgaismošanas vietā, kā jau 20 gadus ierasts, tiek runāts vienīgi par LPSR VDK aģentūras kartotēkas publicēšanu. Līdz ar to atkal uzmanība tiek pievērsta vienīgi sīkajiem informatoriem, nevis represiju pavēļdevējiem un organizatoriem. Jautājums par Totalitārisma seku dokumentēšanas centra (TSDC) rīcībā esošo VDK informāciju tiek trivializēts līdz telefona grāmatas līmenim, apzināti vai aiz nezināšanas noklusējot, ka TSDC rīcībā ir datu bāze par LPSR VDK darbiniekiem, LPSR VDK elektroniskās datu bāzes aģentu ap 8000 ziņojumu atreferējumi, kuros ir informācija par 35 656 personām.
 
Jautājuma izskatīšana Saeimas Juridiskajā komisijā iezīmē tendenci, ka arī tur visvairāk uzmanība tika pievērsta informatoriem, nevis totalitārās sistēmas komunistu līderu un kadru čekistu lomas parādīšanai sabiedrībai. Visticamāk, tās ir bailes no pagātnes. Šobrīd komisijā ir Nacionālā arhīva piedāvājums par dokumentu publicēšanu. Domājams, būs arī vēsturnieku piedāvājums. Juridiskajai komisijai uzklausot arhīvistus, vēsturniekus un TSDC, ir iespēja panākt risinājumu par plašu dokumentu publikāciju, neaizskarot cilvēktiesības.
Valdis Zatlers
Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs, Reformu partija

Argumenti pret

1
VDK nejauši vai apzināti Latvijā atstātajos čekas maisos atrodas tikai apmēram 4 tūkstoši no aptuveni 25 tūkstošiem ziņotāju. Nav nevienas aģenta lietas, lai varētu vērtēt katra konkrētā ziņotāja darbību un kaitējumu latviešu tautai. Nav arī vērtējuma PSKP un padomju nomenklatūras kadriem, kuru sadarbība ar VDK izpaudās gan kā tieša VDK vadība, gan kā sadarbība uzticības personu statusā.
VDK nejauši vai apzināti Latvijā atstātajos čekas maisos atrodas tikai apmēram 4 tūkstoši no aptuveni 25 tūkstošiem ziņotāju. Nav nevienas aģenta lietas, lai varētu vērtēt katra konkrētā ziņotāja darbību un kaitējumu latviešu tautai. Nav arī vērtējuma PSKP un padomju nomenklatūras kadriem, kuru sadarbība ar VDK izpaudās gan kā tieša VDK vadība, gan kā sadarbība uzticības personu statusā.
Pretarguments
1990.gada oktobrī parakstīšanai tika izstrādāts Latvijas Republikas Ministru Padomes priekšsēdētāja Ivara Godmaņa un PSRS VDK priekšsēdētāja Vladimira Krjučkova kopīgs protokola projekts par drošības nodrošināšanu Latvijā. Protokolā bija paredzēta LPSR VDK pārveide par Latvijas Republikas Drošības departamentu, tajā skaitā departamentam pārņemot čekas arhīvus. Nav ziņu, ka protokols tika parakstīts, bet, visticamāk, LPSR VDK priekšsēdētājs Edmunds Johansons 1991. gadā tobrīd aktīvo aģentūru (ap 4300 personas) paredzēja izmantot LR Drošības departamenta darbā. LPSR VDK aģentūras kartotēkā trūkst dokumenti tikai par aģentiem, kuri kalpoja LPSR VDK izlūkošanas daļai – t.i. spiegoja ārvalstīs. VDK dokumentus pārņemot Latvijas Republikai, aktīvajā aģentūrā nebija 25 000 aģenti. Šāds aģentu skaits saglabātajos LPSR VDK aģentūras uzskaites žurnālos tika reģistrēts visā padomju periodā, bet 1991.gadā lielākais vairums no 25 000 aģentiem no aģentūras jau bija izslēgti, un viņu uzskaites kartītes iznīcinātas. PSKP kā pavēļdevējas drošības komitejai vērtējumu var dot vēsturnieki. Vēl 1980.gadu beigās katra PSRS VDK pavēle atsaucās uz konkrētu PSKP CK lēmumu. Par LKP CK darbību LPSR VDK orientēšanā represiju veikšanai un totālas kontroles nodrošināšanai vēsta LKP CK dokumenti Latvijas Nacionālajā arhīvā.
2
Konkrētā cilvēka atrašanās čekas maisu kartīšu reģistrā, kā pierāda līdzšinējie tiesas procesi, tiesā nav pietiekams pierādījums sadarbībai ar VDK. Būs iespējams tikai emocionāls nosodījums, un nevar prognozēt, kādā veidā tas izpaudīsies un kādas sekas atstās uz atsevišķiem cilvēkiem un sabiedrību kopumā.
Konkrētā cilvēka atrašanās čekas maisu kartīšu reģistrā, kā pierāda līdzšinējie tiesas procesi, tiesā nav pietiekams pierādījums sadarbībai ar VDK. Būs iespējams tikai emocionāls nosodījums, un nevar prognozēt, kādā veidā tas izpaudīsies un kādas sekas atstās uz atsevišķiem cilvēkiem un sabiedrību kopumā.
Pretarguments
Publicējot kompleksi pavēļdevējus un organizētājus – LKP Centrālās komitejas locekļus, LKP CK Administratīvo daļu vadītājus, Ministru Padomes vadītājus, VDK darbiniekus un izpildītājus – aģentus un informatorus, uzmanība tiks vērsta uz pavēļdevējiem un organizētājiem, nevis sīkajiem izpildītājiem. VDK dokumentu zinātniskajos komentāros obligāti jāpaskaidro, ka atrašanās VDK aģentūras sarakstā automātiski nenozīmē noziedzīgas darbības veikšanu. Līdzšinējā publiskošanas pieredze Austrumeiropā nav devusi nevienu piemēru, kad pret cilvēku, kura vārds publicēts, būtu notikusi fiziska vai psihi graujoša emocionāla vardarbība.
3
Daļa no čekas maisu aģentūras cilvēkiem ir zvērējuši uzticību Latvijas valstij un ir lojāli kalpojuši Latvijas drošības iestādēm. Viņu uzvārdu izpaušana nodarītu kaitējumu Latvijas valsts drošībai.
Daļa no čekas maisu aģentūras cilvēkiem ir zvērējuši uzticību Latvijas valstij un ir lojāli kalpojuši Latvijas drošības iestādēm. Viņu uzvārdu izpaušana nodarītu kaitējumu Latvijas valsts drošībai.
Pretarguments
Ja patiesi kāds bijušais LPSR VDK aģents vai informators strādājis Latvijas Republikas labā, Ministru kabineta noteikumos par VDK dokumentu publicēšanu var noteikt izņēmumu šādiem gadījumiem.
Kopsavilkumā Jau labu laiku diskutējam par čekas maisu atvēršanu. Viedokļi ir visā diapazonā no kategoriska „jā” līdz kategoriskam „nē”. Kas šobrīd ir saprātīgs lēmums, kas apmierinās visus?
Kopsavilkumā Jau labu laiku diskutējam par čekas maisu atvēršanu. Viedokļi ir visā diapazonā no kategoriska „jā” līdz kategoriskam „nē”. Kas šobrīd ir saprātīgs lēmums, kas apmierinās visus?
 
„Cik Tev bija gadu čekas maisu pārņemšanas dienā”, pajautāju sev blakus sēdošam Saeimas deputātam. Īsi iepauzējis, kolēģis atbildēja: „Es biju tīņa vecumā”. Tajā brīdī sapratu, ka visiem, kas jaunāki par 40, nav čekas eksistences pieredzes. Viņiem tā ir vēsture, traģisks stāsts, mīts vai vēl kas cits. Bet tikai ne personīga pieredze. Kas tad viņiem rada vēlēšanos zināt „tautas varoņus”? Izzināt, sodīt, piedot... Izzināt — labs nodoms. Piedot — humāns nodoms. Sodīt var tikai tiesa likuma vārdā. Taču būtiski ir, lai visiem nodomiem nesekotu vilšanās.
 
Lai tā nebūtu , komunistu vadītais čekas represīvais cilvēku pakļaušanas mehānisms ir jāizpēta, jāsaprot un jānovērtē. Tas noderēs nākotnē. Taču ir drosmīgi jāatzīst — tas līdzšinējos 20 gados nav izdarīts, neskatoties uz to, ka šā mērķa sasniegšanai tika pieņemts speciāls likums. Saeima šobrīd ir ceļā uz konkrēta termiņa noteikšanu šim darbam — trīs gadi. Šis ir tas saprāta vidusceļš. Bet likumā ir jānosaka valdības atbildība finansēt šo pētījumu, jo citādi debates turpināsies. Bet cilvēki, kuri jutuši salto čekas elpu, jau būs vecāki par 43 gadiem. Laiks rit, un laikam līdzi dzīvo arī pagātnes problēmas. Mūsu pašu rokās ir lemt — piedot, sodīt vai izzināt pagātni. Es balsoju par nākotni. Balsoju par izpēti un zinātniski pamatotu izklāstu, bet esmu pret ātru publiskošanu ar sekojošu izbrīnu, ka tas nav tas, ko bijām gaidījuši.

QUO tu domā tagad?

PAR
PRET
92 balsojumi

66%

34%

Komentāri (20)

Tavs viedoklis

Atzīmē, kāda tagad ir tava pozīcija.
Rita Birkenfelde20/12/2016. 00:35
Obligāti jāver vaļā! Tur nav ne mazāko šaubu! Tautai jāzina sava vēsture un tās "veidotāji". Mani radinieki ir stipri cietuši no "pareizi nepareizās stučīšanas". Cik ilgi vēl tiks slēpti stukači un nodevēji? Vai tad te kāda Meksika, kur var izdarīt noziegumus, par to jau nekas, vēl klusē un piesedz...?
atbildēt
Erik Snarski21/10/2014. 09:58
Jaatver, jo tad kljus skaidrs ka PSRS tika saugauts ar chekas nodeveeju palidziibu.
+1
atbildēt
Māris Auzāns20/05/2014. 23:20
<-
atbildēt
jurisvinklers04/04/2014. 09:57
Pievienojos Liānas Langas viedoklim
+1
atbildēt
Gunārs25/03/2014. 18:17
Tautai jāzin savus ,,varoņus".. Kaut vai lai nepielaistu kļūdas nākotnē.. Pret vainīgajiem nekādas raganu medības nebūs,- cilvēki jau lielā vecumā - daļa jau aizsaulē..Arī Zatlera kungam-visa cieņa- vajadzētu parevidēt savus argumentus..Manu krusttēvu virsniekvietnieku Ēvaldu Segliņu(nošauts Astrahaņas cietumā 1942.g. ) nodeva kāds Kļeckins no Daugavpils.. Vienkārši aprunāja..
+3
atbildēt
Samarietis25/03/2014. 01:19
Vēsture rāda to, ka tikai un vienīgi noziegumi tiek slēpti.
+4
atbildēt
Jānis Ķ€NGURS €iroN€25/03/2014. 01:06
Atspēkojums Zatlera pretargumentam nr2. par VDK kartīšu nepietiekamu pierādījuma vērtību:
- vismaz par citiem būs zināms par mazāk procentiem, ka tie kas VDK kartotēkā neatrodas, ka nav VDK aģenti.
- nu tad jau tas nav pretarguments bet tieši arguments ka VDK nav nekāda vērtība, tātad var mierīgi taisīt vaļā.
+18
atbildēt
Jānis Ķ€NGURS €iroN€25/03/2014. 01:01
Atspēkojums Zatlera pretargumentam par lojālu cilvēku
- hāgas konvencija neparedz nepiedalīties noziedzīgu kara grupējumu dalībā? Ja VDK aģents ir slikta lieta kara laikā, tad tas ir jau atrunāts, kā noziegums, starptautiski- Hāgas konvencijā.
- var skatīt vērtējumu no drošības dienestiem atsevišķi, ja nepieciešams pēc katra subjekta izteiktas vēlmes
- lojalitāti var tēlot. Piemērs- Valdis Dombrovkis.
+16
atbildēt
Jānis Ķ€NGURS €iroN€25/03/2014. 00:56
Atspēkojums Zatlera pretargumentam par nepilnīgas kartotēkas neobjektivitāti:
- Arī tagad tiek sodīti tikai tie par kuriem informācija ir. Ja būtu 2 noziedznieki un viens tikai no tiem noķerts, tad Zatlers to palaistu vaļā.
Ir gan zagļi, gan slepkavas, gan imantā pedofīli vairāki.
Zatleriņ, zaķīt.. vai tad tiešām tu gribi teikt ka: Nepilnīga pedofīlu kartotēka nav noziegums un Nepilnīgi pilngadīga sabiedrības personas daļa no pedofīla cietusi nav noziegums?
+16
atbildēt
Jānis Ķ€NGURS €iroN€25/03/2014. 00:48
Ziņotāji ja netiek apzināti, tad tie var turpināt izlikties par lojāliem, turpināt savu darbību un veikt valsts varas pārņemšanu lai veiktu sagraušanu citas valsts interesēs (kā piem EU vai Krievijas) nevis savu iedzīvotāju interesēs.
+17
atbildēt
Pauls09/03/2014. 12:37
Jautājums ir neaktuāls. Drīzāk interese ir par uz Krieviju aizvestajiem arhīviem, uz kuriem, starp citu, mums ir tādas pašas tiesības kā visām citām exPSRS republikām. Domāju, šis moments pie mums tīši vai nevilšus tiek aizmirsts. Baumu LV ir papilnam, pierādījumi ārvalstīs, bet – kā saka klasiķi: Drošībnieki NEKAD nav "bijušie"... Piemēram, nupat viena premjera kandidatūras apspriešanas laikā vārds "čeka" izskanēja it bieži... Un? Tie maisi izskatās pamesti kā ēsma strīdiem. (Līdzīgi ka daudzviet bijušajā PSRS teritorijā mēs redzam "tautību" politikas sekas (kaut Krimā, Kaukāzā, Baškīrijā utt.). Piemēram, es atrastos nosaukts tai maisā... Un zinu, ka nedz ziņoju, nedz rakstiju, nedz ko... Bet esmu. Kam man iet uz tiesu, ja es zinu? Kāpēc man kāds jāpārliecina? Man nav skaidrs "labums" no šīs informācijas. Drīzāk būtu svarīgi saprast, kas no "bijušajiem" ir kustinājuši sviras un pumpējuši ūdeni uz dzirnavu rata šais 24 gados. Lūk! Kā to uzzināt, laikam prātiņš par īsu! Skumji...
-15
atbildēt
Grikisjan04/03/2014. 11:07
Paņemt vienreiz un iznīcināt tos drazu, lai ir miers! Čekisti tos, visticamāk, atstājuši ar kādu mērķi un reāli tas tāpat neko nedos. Ja saraksti būtu pilni, tad cita lieta, bet šādi selektīvi dati var kalpot tikai pašu KGBšņiku interesēm.
-20
atbildēt
Martin Vaivods05/03/2014. 03:48
Pēc Zatlera teiktā var nospriest, ka čekas maisi ir tikuši atgūti nevis atstāti
+6
Martin Vaivods03/03/2014. 21:25
Latvijas Republika (atšķirībā no LPSR) ir tiesiska valsts ar vārda brīvību, kurā visi kuru vārdi atrodas čekas maisos varētu sevi aizstāvēt un izskaidrot apstākļus savai sadarbībai ar VDK. Tad varētu arī pilnvērtīgi spriest par katra uzticību un lojalitāti esošajai varai (nevis akli paļauties uz zvērestiem vien). Protams čekas maisu saturu nedrīkstētu atklāt paviršā vai virspusēja veidā, bet latviešiem sarežģītas pagātnes problēmas nav nekas jauns.
+7
atbildēt
Martin Vaivods03/03/2014. 21:14
Kādēļ Latvija nevarētu sekot Igaunijas vai Lietuvas piemēram? Mūsu kaimiņvalstīs čekas maisu "atvēršana" tika izmantota lietderīgi, humāni un sabiedrību nopietni nešķēla. Katrā ziņā nevar apgalvot, ka ir neiespējami prognozēt čekas maisu atvēršanas iespaidu uz sabiedrību, jo šis nebūtu pilnīgs bezprecedenta gadījums.

"Igaunijā un Lietuvā "čekas maisu" publiskošana īstenota ar citādām metodēm, atgādina "Delfi.lv". Igaunijā atbilstoši likumam līdz 1998.gada 1.aprīlim bijušie čekas darboņi paši varēja pieteikties drošības iestādēs, līdz ar to viņu vārdi netika publicēti, bet arhīvos saglabājās. Savukārt Lietuvā no 2000.gada 1.februāra sešu mēnešu laikā bijušie čekisti varēja pieteikties speciālai komisijai. Procedūra paredzēja, ka cilvēki, kuri brīvprātīgi pieteiksies, publiskos sarakstos neparādīsies un viņu vārdi publiski netiks izpausti." (https://www.ir.lv/2013/12/12/par-30-gadiem-paredz-pagarinat-laiku-kad-atvert-cekas-maisus)
+9
atbildēt
Armands Arseniuss Skolmeisters03/03/2014. 15:28
Domāju, ka šim procesam ir jābūt pārdomātam. Kā abas puses saka, ir iespējami riski, ja sarakstos ir cilvēki, kuri saistība ir minimāla vai arī viņi nav zinājuši, ja palīdz čekai (tā arī var būt). Un reizē var būt arī daudzi, kuri ir sadarbojušies, jo citādi varētu paši ciest tās.

Iesaku vairāk sistematizēt iegūto informāciju un domāt, kā varētu būt Krievijas un Rietumu viedoklis par to.
+1
atbildēt
Pūce24/03/2014. 22:37
īsti neizprotu, ko Jūs domājat ar vārdu "saistība minimāla"vai cilvēki nav zinājuši??? Cik zinu par ziņotāju nevienu nevarēja ar varu ielikt, cilvēks tika savervēts un pats parakstīja papīru. Droši vien vairāk bija to, kuri neparakstīja. zinu, ņo savas mammas, ka viņu arī aicināja kļūt par ziņotāju kā LU pasniedzēju, bet viņai tas nebija pieņemami un viņa nekļuva par tādu un necieta arī no tā nekādā veidā.
-9
Liene Krīvena03/03/2014. 12:55
Piekrītu, ka atvēršana ir nepieciešama pat ne tik daudz konkrēto "vainīgo" noskaidrošanai - visi zinām, un es ticu, ka apstākļi, kādos nācies darīt to, kas paveikts, bijuši dažādi un neviennozīmīgi -, bet gan arī tāpēc, ka tā ir iespēja uzzināt ko vairāk - viedokļus, apstākļus, iemeslus, patiesību...
+6
atbildēt
Liene Cipule03/03/2014. 12:14
Ir vajadzīga nevis brutāla maisu atvēršana, bet humāns lustrācijas process!
+1
atbildēt
Liene Cipule03/03/2014. 12:14
Ir vajadzīga nevis brutāla maisu atvēršana, bet humāns lustrācijas process!
atbildēt