Izvēlies autorizācijas veidu

IR

QUO
Ir jautājumi, uz kuriem atbilde "jā" vai "nē" izmaina pasauli. Svarīgi, lai šādos
jautājumos gudrā strīdā uzvar spēcīgākie argumenti. Pievienojies diskusijai!
debašu arhīvs
Evita Puriņa
moderators
Vai skolas gaitas būtu jāsāk jau sešu gadu vecumā?
Par ieceri pazemināt obligāto skolas sākšanas vecumu no pašreizējiem septiņiem gadiem uz sešiem līdz šim runājuši vairāki izglītības ministri. Taču to ieviest nebūtu viegli, un, jūtot sabiedrības pretestību, plāns allaž nolikts atpakaļ plauktā.

Nu to atkal cēlis galdā Kārlis Šadurskis (“Vienotība”), sakot, ka sešus gadus veciem bērniem uz skolu varētu būt jādodas pēc diviem gadiem - 2018./2019.mācību gadā. Skolas sākšanas vecumu plānots pazemināt līdz ar jauna, sešgadnieku spējām un vajadzībām atbilstoša izglītības standarta ieviešanu.

Obligātais skolas vecums dažādās valstīs atšķiras, un vairumā bērni skolas gaitas sāk agrāk - sešu vai pat piecu gadu vecumā. 

Šadurskis kā argumentu izcēlis ekonomisko aspektu, proti, Latvijā esot pārāk maz cilvēku darbspējīgā vecumā, tāpēc nevaram atļauties turēt skolas solā jauniešus līdz 19 gadu vecumam. 

Cik pamatots ir šāds apsvērums un vai tas ir vienīgais? Par un pret debatē izglītības eksperte, pedagoģijas zinātņu doktore Zane Oliņa un biedrības “Vecāki par izglītību” pārstāve Silvija Titova-Meija. Piedalies ar balsojumu un savu komentāru!
lasīt vairāk

QUO tu domā pirms debates?

PAR
PRET
0 balsojumi

50%

50%

Zane Oliņa
Izglītības eksperte, pedagoģijas doktore

Argumenti par

1
Sešgadniekiem nepieciešami lielāki izaicinājumi. Es atbalstu skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma, jo uzskatu, ka bērniem jebkurā vecumā ir jābūt iespējai saņemt mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību. Sešgadīgiem bērniem ir nepieciešami un viņi ir gatavi lielākiem intelektuāliem izaicinājumiem, patstāvīgai izziņas darbībai nekā viņi pašlaik saņem. Savukārt 19 gadus veci jaunieši ir gatavi un varoši uzsākt patstāvīgas dzīves un darba gaitas vai padziļinātas mācības izvēlētajā specialitātē. Nav šaubu par to, ka skolās jāmainās mācīšanas pieejai, lai katram bērnam gan sešu, gan septiņu, gan piecpadsmit gadu vecumā būtu iespēja attīstīt savu potenciālu.
Sešgadniekiem nepieciešami lielāki izaicinājumi. Es atbalstu skolas gaitu uzsākšanu no sešu gadu vecuma, jo uzskatu, ka bērniem jebkurā vecumā ir jābūt iespējai saņemt mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību. Sešgadīgiem bērniem ir nepieciešami un viņi ir gatavi lielākiem intelektuāliem izaicinājumiem, patstāvīgai izziņas darbībai nekā viņi pašlaik saņem. Savukārt 19 gadus veci jaunieši ir gatavi un varoši uzsākt patstāvīgas dzīves un darba gaitas vai padziļinātas mācības izvēlētajā specialitātē. Nav šaubu par to, ka skolās jāmainās mācīšanas pieejai, lai katram bērnam gan sešu, gan septiņu, gan piecpadsmit gadu vecumā būtu iespēja attīstīt savu potenciālu.
2
Jāiegulda resursi, izmaiņas jāskaidro. Ir jāpieņem lēmums par agrāku skolas gaitu uzsākšanu un šai pārējai atbilstoši jāsagatavojas, gan izmaiņas skaidrojot, gan ieguldot atbilstošus resursus, lai sagatavotu vecākus, skolotājus, mācību vidi skolās. Jautājums par skolas gaitu uzsākšanu agrākā vecumā Latvijā ticis apspriests jau vairākkārt. Pēdējoreiz šī jautājuma izpētē, mācību programmu izstrādē un satura izmēģināšanā jau tika ieguldīti būtiski līdzekļi 2009./2011.mācību gadā, tomēr lēmums par izmaiņām netika pieņemts. Tuvākajā laikā valsts gatavojas ieguldīt nozīmīgus līdzekļus jauna mācību satura izstrādē no pirmsskolas līdz vidusskolai, tādēļ jautājums par skolēnu vecumu, skolas gaitas uzsākot, šobrīd ir īpaši aktuāls.
Jāiegulda resursi, izmaiņas jāskaidro. Ir jāpieņem lēmums par agrāku skolas gaitu uzsākšanu un šai pārējai atbilstoši jāsagatavojas, gan izmaiņas skaidrojot, gan ieguldot atbilstošus resursus, lai sagatavotu vecākus, skolotājus, mācību vidi skolās. Jautājums par skolas gaitu uzsākšanu agrākā vecumā Latvijā ticis apspriests jau vairākkārt. Pēdējoreiz šī jautājuma izpētē, mācību programmu izstrādē un satura izmēģināšanā jau tika ieguldīti būtiski līdzekļi 2009./2011.mācību gadā, tomēr lēmums par izmaiņām netika pieņemts. Tuvākajā laikā valsts gatavojas ieguldīt nozīmīgus līdzekļus jauna mācību satura izstrādē no pirmsskolas līdz vidusskolai, tādēļ jautājums par skolēnu vecumu, skolas gaitas uzsākot, šobrīd ir īpaši aktuāls.
3
Pieredze jau ir. Jau šobrīd aptuveni trešdaļā Latvijas vispārizglītojošo skolu ir pirmsskolas, kurās mācās piecgadīgi un sešgadīgi bērni. Tas nozīmē, ka mums jau ir skolas, kurām šāda pieredze ir un ko ir iespējams izmantot. 
Pieredze jau ir. Jau šobrīd aptuveni trešdaļā Latvijas vispārizglītojošo skolu ir pirmsskolas, kurās mācās piecgadīgi un sešgadīgi bērni. Tas nozīmē, ka mums jau ir skolas, kurām šāda pieredze ir un ko ir iespējams izmantot. 
Silvija Titova-Meija
Biedrības "Vecāki par izglītību" pārstāve

Argumenti pret

1
Sešgadniekiem draudzīga ir bērnudārza, nevis skolas vide. Vai sākumskolas skolotāji būs gatavi darbam ar sešgadīgiem bērniem? Kā  liecina psihologu pētījumi, ir būtiskas atšķirības starp bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem un bērnu, kas tos jau ir sasniedzis. Sešgadīga bērna vecumposma īpatnības ir ar citām prasībām gan mācību metožu pielietošanā, gan fizioloģisko vajadzību nodrošināšanā, bet pašreizējie sākumskolas pedagogi ir mācījušies strādāt ar bērniem, kas septiņu gadu vecumu jau ir sasnieguši. Tātad nepieciešama šo pedagogu kvalifikācijas celšana, lai nodrošinātu atbilstošu sagatavotību. Vai ir paredzēta mācību programmas pārstrāde/jaunas izstrāde? Kādus mācību materiālus paredzēts izmantot? Vai un kā tiks nodrošināts bērnu vecumposmam atbilstošs izglītības saturs? Mēs atbalstām sešgadīgo bērnu apmācību tikai tādā vidē, kas ir draudzīga bērnam gan psiholoģiski, gan fizioloģiski. Tāda pašlaik ir pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošinot arī bērnu atpūtu dienā un bērnu pieskatīšanu arī ārpus nodarbībām.
Sešgadniekiem draudzīga ir bērnudārza, nevis skolas vide. Vai sākumskolas skolotāji būs gatavi darbam ar sešgadīgiem bērniem? Kā  liecina psihologu pētījumi, ir būtiskas atšķirības starp bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem un bērnu, kas tos jau ir sasniedzis. Sešgadīga bērna vecumposma īpatnības ir ar citām prasībām gan mācību metožu pielietošanā, gan fizioloģisko vajadzību nodrošināšanā, bet pašreizējie sākumskolas pedagogi ir mācījušies strādāt ar bērniem, kas septiņu gadu vecumu jau ir sasnieguši. Tātad nepieciešama šo pedagogu kvalifikācijas celšana, lai nodrošinātu atbilstošu sagatavotību. Vai ir paredzēta mācību programmas pārstrāde/jaunas izstrāde? Kādus mācību materiālus paredzēts izmantot? Vai un kā tiks nodrošināts bērnu vecumposmam atbilstošs izglītības saturs? Mēs atbalstām sešgadīgo bērnu apmācību tikai tādā vidē, kas ir draudzīga bērnam gan psiholoģiski, gan fizioloģiski. Tāda pašlaik ir pirmsskolas izglītības iestādēs, nodrošinot arī bērnu atpūtu dienā un bērnu pieskatīšanu arī ārpus nodarbībām.
2
Skolās fiziski nav vietas vēl vienam klašu komplektam. Kā tiks nodrošināta bērnu uzņemšana 1.klasē un mācību process praktiski, tajā gadā (un nākamajos), kad  sāks mācīties sešgadnieki? Ar dubultu klašu komplektu skolās? Ir skolas, kur jau tagad vietu nav fiziski un klasēs mācās 34 bērni. Jo septiņgadniekiem arī 2018./2019. gadā būs jāiet skolā. Viņu skolas gaitu sākšanu neviens nebūs atcēlis. Un pēcāk, nākotnē tālu skatoties - kā dubultais absolventu daudzums stāsies augstskolās? Dubulta konkurence. Negodīgi pret tā gada septiņgadīgajiem pirmklasniekiem.
Skolās fiziski nav vietas vēl vienam klašu komplektam. Kā tiks nodrošināta bērnu uzņemšana 1.klasē un mācību process praktiski, tajā gadā (un nākamajos), kad  sāks mācīties sešgadnieki? Ar dubultu klašu komplektu skolās? Ir skolas, kur jau tagad vietu nav fiziski un klasēs mācās 34 bērni. Jo septiņgadniekiem arī 2018./2019. gadā būs jāiet skolā. Viņu skolas gaitu sākšanu neviens nebūs atcēlis. Un pēcāk, nākotnē tālu skatoties - kā dubultais absolventu daudzums stāsies augstskolās? Dubulta konkurence. Negodīgi pret tā gada septiņgadīgajiem pirmklasniekiem.
3
Kā tiks palīdzēts darba tirgum? Nav skaidrs, kā, absolvējot vidusskolu 18 gadu vecumā, notiks  jauniešu ātrāka iesaistīšanās augstākās izglītības apguvē un pievienošanās darba tirgum. Jau tagad ir augsts jauniešu bezdarbs, bet pensionēšanās vecumu tuvākajā laikā ir plānots vēl paaugstināt, tādejādi samazinot potenciāli brīvo darba vietu skaitu. Nav arī skaidrs, kādā veidā tiks nodrošināta darba tirgus pieprasījumam atbilstoša profesionālā izglītība. Kā redzams, arī profesionālās izglītības jomā pašlaik ir daudz problēmu un nepieciešamas reformas.
Kā tiks palīdzēts darba tirgum? Nav skaidrs, kā, absolvējot vidusskolu 18 gadu vecumā, notiks  jauniešu ātrāka iesaistīšanās augstākās izglītības apguvē un pievienošanās darba tirgum. Jau tagad ir augsts jauniešu bezdarbs, bet pensionēšanās vecumu tuvākajā laikā ir plānots vēl paaugstināt, tādejādi samazinot potenciāli brīvo darba vietu skaitu. Nav arī skaidrs, kādā veidā tiks nodrošināta darba tirgus pieprasījumam atbilstoša profesionālā izglītība. Kā redzams, arī profesionālās izglītības jomā pašlaik ir daudz problēmu un nepieciešamas reformas.
4
Kurš sešgadniekus pieskatīs pēc stundām? Latvijā ir augsts nabadzības risks un arī strādājošiem vecākiem nepietiek līdzekļu privātu bērnu pieskatītāju algošanai pirmsskolas vecuma bērniem atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam. Valstī nav tradīciju, kas nodrošinātu vecākiem iespēju strādāt nepilna laika darbu tikai bērna mācību stundu laikā, un to neveicina arī jaunās izmaiņas nodokļu jomā, liekot par nepilnas slodzes darbu maksāt pilnas slodzes sociālās iemaksas.
Kurš sešgadniekus pieskatīs pēc stundām? Latvijā ir augsts nabadzības risks un arī strādājošiem vecākiem nepietiek līdzekļu privātu bērnu pieskatītāju algošanai pirmsskolas vecuma bērniem atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam. Valstī nav tradīciju, kas nodrošinātu vecākiem iespēju strādāt nepilna laika darbu tikai bērna mācību stundu laikā, un to neveicina arī jaunās izmaiņas nodokļu jomā, liekot par nepilnas slodzes darbu maksāt pilnas slodzes sociālās iemaksas.
5
Nav pieļaujama klašu "pārlekšana" vai apvienošana. Pirms piekrist jebkādām izmaiņām klašu numerācijā, vispirms ir jāizstrādā skaidri standarti un vadlīnijas katram mācību gadam, sākot ne vēlāk kā no piecu gadu vecuma. Ir jāparedz pietiekami garš pārejas periods, lai vidējo klašu posmā, kas jau tā ir pieblīvēts, nebūtu “jāpārlec” kādai klasei vai tās apvienot, kā to paredzēja agrākie IZM reformu piedāvājumi.
Nav pieļaujama klašu "pārlekšana" vai apvienošana. Pirms piekrist jebkādām izmaiņām klašu numerācijā, vispirms ir jāizstrādā skaidri standarti un vadlīnijas katram mācību gadam, sākot ne vēlāk kā no piecu gadu vecuma. Ir jāparedz pietiekami garš pārejas periods, lai vidējo klašu posmā, kas jau tā ir pieblīvēts, nebūtu “jāpārlec” kādai klasei vai tās apvienot, kā to paredzēja agrākie IZM reformu piedāvājumi.

QUO tu domā tagad?

PAR
PRET
0 balsojumi

Komentāri (0)

Tavs viedoklis

Atzīmē, kāda tagad ir tava pozīcija.